Voor de goede orde hebben we onze uitgangspunten omgezet in een Veilingreglement. Dit reglement is HIER te lezen.