De Gemeenschapsveiling wordt georganiseerd met de volgende uitgangspunten.

1. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is van 19.00 tot 20.00 uur open voor het bezichtigen van de koopjes.

2. Goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden.

3. U dient zich bij entree van de zaal te laten registreren als koper. Hiervoor hebben wij uw naam, adres, e-mailadres nodig.

4. Van de door u door u aangekochte goederen ontvangt u tijdens de veilingavond een bewijs van aankoop. U wordt verzocht op deze bon uw  kopersnummer en uw naam te vermelden. Tegen inlevering van de ingevulde koopbon ontvangt u aan het eind van de avond de door u aangekochte goederen.      

Dit geldt ook voor de aankoop van diensten en waardebonnen. Bij inlevering van de ingevulde koopbon ontvangt u een tegoedbon met verdere informatie of de waardebon.

Goederen worden niet onder de pauze uitgezocht en  meegegeven.

5. Als u koopt voor iemand anders of op de veilingavond uw koopje doorverkoopt, vragen wij u dit door te geven aan de penningmeester, Jeroen Hauwert. Dit kan door vermelding van de naam met adresgegevens op de koopbon of via een berichtje aan financien.gemeenschapsveiling@gmail.com.

Anders komt uw naam op de nota en dient u zelf de betaling te regelen.

6. Wij verzoeken u de aangekochte goederen zoveel als mogelijk zaterdagavond mee naar huis te nemen. Indien dit onmogelijk is, kunt u uw goederen afhalen zondagmorgen 2 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur.

Goederen die dan nog blijven staan, blijven staan voor eigen verantwoording.

7. Indien u op de veilingavond een door iemand aangeboden gezellige (kaart-)avond, werkdag o.i.d. hebt gekocht, dient u de zaak zelf verder te regelen met de betrokken persoon, personen of verenging.

8. Werkdagen, gezellige avonden, enz. waarover vóór 1 oktober 2023 geen contact is geweest, verliezen hun geldigheid. Na overleg met het Veilingbestuur kan hiervan in speciale gevallen worden afgeweken.

9. Reclames over aangekochte goederen moeten binnen 14 dagen na de veiling binnen zijn bij het Secretariaat van Stichting De Gemeenschapsveiling, Cicerostraat 3, 1715 GE Spanbroek, e-mail: secretaris.gemeenschaps-veiling@gmail.com.  

Dit geldt niet voor de aankoop van de gezellige avonden, werkdagen e.d. Hierover kan niet worden gereclameerd.

10. Betalingen kunnen niet geschieden op de veilingavond zelf. U ontvangt zo spoedig mogelijk na de veiling een gespecificeerde nota.

11. U dient te betalen voor 1 december 2022 door overschrijving op het banknummer NL64 RABO 0350 7226 76 t.n.v. Stichting De Gemeenschapsveiling, Spanbroek. 

12. Voor vragen of opmerkingen over de nota’s kunt u contact opnemen met de penningmeester van Stichting De Gemeenschapsveiling, Jeroen Hauwert, e-mail: financien.gemeenschapsveiling@gmail.com.

13.   Het Veilingbestuur en haar medewerkers zullen tijdens de veilingavond alle medewerking verlenen om de aanwezigen een gezellige avond te bieden.

Anderzijds gaan wij ervan uit dat u al het mogelijke zal doen om de avond zo prettig mogelijk te laten verlopen.

        We benadrukken echter wel dat de veilingavond een gezellige avond is,
waarbij mensen niet alleen luisteren naar de afslager. Er is geroezemoes in

        de zaal. We vangen dit op door in het voorste deel tafels en stoelen te
zetten voor mensen die het veilen rustig willen meemaken en het geluid
beter willen horen.