Catalogus

Van alle toegezegde goederen en diensten wordt een catalogus samengesteld. Deze is vanaf 29 september hier te lezen.”

Eventuele wijzigingen / aanvullingen / verbeteringen kunnen nog doorgeven worden aan het secretariaat.

Volgende week vrijdag volgt een update, zaterdagavond krijgt u bij binnenkomst van de zaal de definitieve versie.