GEMEENSCHAPSVEILING 2019

In 2019 zorgde een top-catalogus met veel en bijzondere activiteiten en uitstapjes een topresultaat op van € 39.158. De opbrengst gaat naar judo- en kickboksvereniging Hikiwake, stichting Gabberweek, IJsclub Spanbroek-Opmeer, gym- en turnvereniging Kracht & Vriendschap, Podium Pardoes, beachvolleybalclub BVRO / Reflection, hockeyclub Spire, Taekwondo Opmeer en voetbalvereniging VVS’46, Natuurlijk ontvangen ook onze vaste partners muziekvereniging Erato en Stichting Behoud Bonifatiuskerk een bijdrage, terwijl Stichting Muziek Opmeer een gift ontvangt om instrumenten aan te schaffen voor muzieklessen op de basisscholen.

GEMEENSCHAPSVEILING 2022

Na de veilingloze jaren vanwege corona, mochten we weer op 1 oktober 2022. En hoe! Met een nieuwe afslager, JP Nijmeijer, ging Spanbroek-Opmeer helemaal los en kwamen we uit op een topbedrag van € 41.176.

Hiermee konden de projecten van voetbalvereniging VVS’46, handbalvereniging Meteoor, hockeyvereniging Spire, Stichting Kinderdorp, judovereniging Hikiwake, gymvereniging West-Friesland / TopTurnen West, Dorpshuis Wadway en natuurlijk onze vaste deelnemers muziekvereniging Erato en Stichting Behoud Bonifatiuskerk gerealiseerd worden. Niet alleen dat: de deelnemers konden we ook verblijden met een bonus dankzij de fantastische opbrengst.
Ook verzorgingshuizen Weidehof en De Schakel konden we blij maken met een cheque, waardoor zij elektrische duofietsen konden aanschaffen.
Lees
HIER het persbericht met een verslag van de veilingavond.


GEMEENSCHAPSVEILING 2023

Je kunt als organisatie alleen maar met verwondering kijken naar de recordopbrengst van De Gemeenschapsveiling. € 57.798!

Met deze opbrengst konden we alle deelnemers (dit jaar 12, ook een record) blij maken: zij kregen naast een bedrag waarmee ze hun project konden realiseren ook een bonus daar bovenop. Verder gaat Stichting De Gemeenschapsveiling dit jaar een aantal sociaal-maatschappelijke organisaties blij maken met een cheque.

De deelnemers van dit jaar: Stichting Behoud Bonifatiuskerk, Carnavalsvereniging Deurdarsers, EHBO-vereniging Spanbroek-Opmeer, Muziekvereniging Erato, Judovereniging Hikiwake, Stichting Kinderdorp, Stichting Oranjecomité Spanbroek-Opmeer, Volleybalvereniging Reflection, Stichting Tour de Fris, Stichting Uit de Klei, Voetbalvereniging VVS’46 en Gymvereniging West-Friesland.
Lees
HIER het persbericht met het verslag van de veilingavond.

GEMEENSCHAPSVEILING 2018

In 2018 kwam het eindresultaat weer uit op het gemiddelde bedrag van de afgelopen jaren: € 33.900. Hiermee kunnen projecten van handbalvereniging Meteoor, Stichting Kinderdorp Opmeer, badmintonvereniging Rackmindo, hockeyclub Spire en voetbalvereniging VVS’46 worden gerealiseerd. Ook vaste partners muziekvereniging Erato en Stichting Behoud Bonifatiuskerk krijgen een bijdrage, terwijl de gift voor sociaal-culturele projecten dit jaar naar De Schakel gaat.GEMEENSCHAPSVEILING 2017

Ook in 2017 weer een prachtige opbrengst. De volle zaal zorgde met een eindstand van € 34.219 dat de ingediende projecten weer kunnen worden gerealiseerd. De opbrengst gaat naar voetbalvereniging VVS’46, voetbalvereniging HOSV, gymvereniging Kracht & Vriendschap, IJsclub Spanbroek-Opmeer, carnavalsvereniging De Deurdarsers, judovereniging Hikiwake en natuurlijk de vaste partners muziekvereniging Erato en Stichting Behoud Bonifatiuskerk. Ook verzorgingshuis Zandhove kan een mooie gift tegemoet zien.


GEMEENSCHAPSVEILING 2016

In 2016 zette de stijgende lijn zich verder voort. De eindstand van de avond was € 34.382. Een geweldig bedrag waarmee we de deelnemers weer helpen hun projecten te realiseren: voetbalvereniging VVS’46, gymvereniging Kracht & Vriendschap, Stichting Award Opmeer, musicalvereniging Zang & Vriendschap, IJsclub Spanbroek-Opmeer en voetbalvereniging HOSV.GEMEENSCHAPSVEILING 2015

In 2015 wederom een mooie opbrengst, de teller stond aan het eind van de avond stil op € 30.382. We kunnen met dit mooie bedrag naast onze vaste vrijwilligers ook onze deelnemers weer ondersteunen: Stichting Beheer Kerkhuys, Stichting Historie Aurora, GebruiksHondenVereniging Opmeer, judovereniging Hikiwake, handbalvereniging Meteoor, Stichting Oranjecomité Spanbroek-Opmeer, badmintonvereniging Rackmindo, voetbalvereniging VVS’46.

Het werd een avond met gemengde gevoelens door het afscheid van afslager Piet Burger. Na bijna 35 jaar afslager gaf hij de hamer door aan Richard de Beer.


GEMEENSCHAPSVEILING 2014

In 2014 sloot de teller van de penningmeester aan het eind van veilingavond op het mooie bedrag van € 28.405. Geen record, wel een bedrag waar naast onze vaste partners in ieder geval de deelnemers blij mee zullen zijn: VVS’46, De Deurdarsers, Hikiwake, Zang & Vriendschap en VoVOS


GEMEENSCHAPSVEILING 2013

De stijgende lijn werd voortgezet in 2013. Met een opbrengst van € 36.405, gerealiseerd door een stampvolle zaal kopers en een prachtige catalogus met vele leuke activiteiten. De deelnemers, naast vast partners Erato en Bonifatiusparochie: VVS’46, HOSV, Meteoor, Oranjecomité, Hikiwake, Rackmindo, Spire en Kerkhuys, kunnen tevreden zijn met dit resultaat.


GEMEENSCHAPSVEILING 2012

Gaat het beter met de Nederlandse economie? Als we kijken naar de opbrengst van 2012 wel: € 33.742. De Derde Partijen (Kerstcross Opmeer, De Deurdarsers, Vo.V.O.S., Taekwondo Opmeer, Kracht & Vriendschap) kunnen eindelijk hun projecten realiseren.


GEMEENSCHAPSVEILING 2011

De gezellige veilingavonden werden in 2011 voortgezet met als Derde Partijen VVS’46, Meteoor en BVRO. Door de opbrengst van € 32.075 konden de ingediende projecten worden gerealiseerd. Toch was duidelijk te merken dat de economisch slechtere tijden weerslag hadden op het koopgedrag.


GEMEENSCHAPSVEILING 2010

Ook over de opbrengst van De Gemeenschapsveiling 2010 (€ 37.110) waren we zeer tevreden. In een periode van economische crisis en met een (bewust gekozen) aantal minder koopjes als vorig jaar kunnen we de verenigingen (carnavalsvereniging De Deurdarsers, stichting Beheer Kerkhuys, postduivenvereniging Koggenland, judovereniging Hikiwake, musicalvereniging Zang & Vriendschap) ondersteunen in de ingediende projecten. Ook een gift aan orthopedagisch dagcentrum De Klink kan worden uitgereikt.


GEMEENSCHAPSVEILING 2009

Ook met het prachtige resultaat van De Gemeenschapsveiling 2009 (€ 40.292) heeft de gemeenschap laten zien dat de kreet Voor en Door de Gemeenschap geen loze kreet is. De verenigingen (voetbalvereniging VVS ’46, voetbalvereniging HOSV en Oranjecomité Spanbroek/Opmeer waren de Derde Partijen) zijn tevreden, de bezoekers hadden een prachtige avond, de kopers krijgen weer waar voor hun geld.


GEMEENSCHAPSVEILING 2008

Enthousiast werd verder gegaan op de ingeslagen weg.

Het Veilingcomité Erato werd omgezet in Stichting De Gemeenschapsveiling Spanbroek-Opmeer, er kwam een professionele website, het draaiboek werd weer onder de loep genomen. Verbeterpunten werden aangebracht, nieuwe ideeën uitgewerkt.

Dat resulteerde in een geweldige Gemeenschapsveiling 2008 met voetbalvereniging VVS’46 en volleybalvereniging Reflection als Derde Partijen. Spanbroek-Opmeer overtrof zichzelf wederom.

De catalogus was nog voller en veelzijdiger dan in 2007, met name het aantal “elkaar gezellig ontmoeten”-activiteiten steeg aanzienlijk. Het aantal bezoekers van de veilingavond was weer groter dan in 2007, terwijl ook het aantal kopers daarmee steeg.

Het eindresultaat van de avond (€ 45.790) overtrof ieders verwachtingen. De ingeslagen weg werd bekroond met een prachtig resultaat.

GEMEENSCHAPSVEILING 2007

‘Een nieuwe lente, een nieuwe geluid’. Onder die kreet ging in het voorjaar van 2007 een nieuw Veilingcomité van start in Spanbroek / Opmeer en werd er gestart met de voorbereidingen van de Gemeenschapsveiling 2007.

De Gemeenschapsveiling is de voortzetting van de succesvolle Erato-Kerkenveilingen die 28 jaar zijn georganiseerd. De hele organisatie werd onder de loep genomen en waar nodig van vernieuwing voorzien. Belangrijkste wijziging: naast de vaste deelnemers muziekvereniging Erato en Stichting tot Behoud van de Bonifatiuskerk konden verenigingen en stichtingen uit Spanbroek / Opmeer inschrijven met een project als Derde Partij.De eerste Gemeenschapsveiling (met handbalvereniging Meteoor als Derde Partij) leverde een prachtig resultaat op van bijna € 33.000.