Het vertrouwde beeld van de Bonifatiuskerk in Spanbroek moet behouden blijven. Daar is iedereen het over eens. Het rumoer over sluitingen van kerken is al een poos gaande. Via de media zult u er over gelezen of gehoord hebben. Het gaat hier om samenvoegen van geloofsgemeenschappen en herbestemmen of demoveren van kerkgebouwen.
De Bonifatiuskerk zal zeker als gebouw behouden blijven. Het is immers een Rijksmonument. In 2022 heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een rapport uitgebracht over kerkinterieurs. De Bonifatiuskerk is een neogotische kerk en behoort tot de acht uitgekozen kerken in Nederland waarin het neogotische interieur het best bewaard is gebleven. Daar kunnen we als gemeenschap trots op zijn. Het onderstreept nog eens het belang om dit mooie kerkgebouw te behouden.

Er zijn altijd onderhoudskosten aan dit gebouw op leeftijd. Daarom zijn de gelden die binnenkomen vanuit de Gemeenschapsveiling zeer welkom.