user_mobilelogo

News2laatste nieuws

veilingaanmelden

Aanbieden koopjes     

aanmelden

Toppers Gemeenschapsveiling      

In het kader van de nieuwe Europese privacy-wetgeving moet iedere vereniging of stichting vanaf 25 mei 2018 AVG-proof zijn. In het Privacy-reglement heeft Stichting De Gemeenschapsveiling vastgelegd hoe we omgaan met de persoonsgegevens van kopers, schenkers en belangstellenden. Het Privacy-reglement kunt u HIER lezen.

De Gemeenschapsveiling wordt gehouden volgens ons Veilingreglement. Dit kunt u HIER lezen.

1. U kunt kavels aanbieden op twee manieren:

  • Bij een van de vrijwilligers die in de periode 29 augustus - 9 september 2022 huis aan huis door het dorp gaan. U kunt gebruik maken van het strookje uit de Veilingkrant die augustus 2022 huis-aan-huis wordt verspreid, maar dit hoeft niet perse. Uw kavel wordt genoteerd door de vrijwilliger. Wilt u nog niets meegeven, de toegezegd artikelen worden opgehaald in de week voor De Gemeenschapsveiling.
  • Via de website.

2. Als u een activiteit aanbiedt, vragen we nadrukkelijk om ook een datum door te geven. Kopers kunnen de datum dan in hun agenda noteren en vrijhouden. 

3. U kunt ook geld aanbieden. Wij gaan dan met de beschikbaar-gestelde gelden op zoek naar leuke, unieke en ludieke kavels. Ons banknummer: NL64 RABO 0350 7226 76 t.n.v. Stichting De Gemeenschapsveiling.

U kunt ook de QR-code scannen:

Catalogus

Facebook

Instagram

Contact

    

VoetnootLOGOveilingtrans